යුරෝපා සංගමය

ලංකාව ආහාර අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්න රනිල් රටවල් පහක් සමග සාකච්ඡා

වර්ථමානයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී ඇති ආහාර අර්බුදයට සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල්...

රුසියා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයින් 43 දෙනෙකු පිටුවහල් කරයි; රුසියාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් 10 දෙනෙකු නෙරපා හරී

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් 4ක් රුසියා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් 43 දෙනෙකු පිටුවහල් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. එම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් පිරිස රුසියා...

රුසියානු ජනාධිපතිවරයා බටහිර හා ඇමරිකානු සමාගම් 59ක් ජනසතු කිරීමට තීරණයක්

ආර්ථික සම්බාධක ඔස්සේ රුසියාව බිමටම ඇද දමනු බවට ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා පුන පුනා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ රුසියානු තෙල් හා ගෑස්‌ ආනයනය...