යුරෝපා සංගමය

COVID-19 එන්නත් මිශ්‍ර කර “විෂමජාතී බූස්ටර් මාත්‍රා එන්නත්කරණය”ට යුරෝපා සංගමයේ අනුමැතිය

යුරෝපා සංගමයට අයත් රාජ්‍යයත්තුළදී COVID-19 මර්දන එත්තත් මාත්‍රා මිශ්‍ර කිරීම සදහා අනුමැතිය ලබාදීමට යුරෝපා සංගමයේ ඖෂධ නියාමන ආයතනය (European Medicines...

සින්තටික් මුව ආවරණ පැළඳීමෙන් පිළිකා අවදානමක් නෑ; අනිවාර්යයෙන් මුඛ ආවරණ පැලදීම සිදු කළ යුතුයි – යුරෝපා සංගමය

සින්තටික් මුව ආවරණ පැලඳීමෙන් පිළිකා ඇති විය හැකි බවට තහවුරු වී නොමැති බව යුරෝපා සංගමය නිවේදනය කරනවා. සින්තටික් මුඛ ආවරණවල...

යුරෝපා රටවල වෙත යැවෙන තැපැල් භාණ්ඩවලට අද සිට බදු

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල්වෙත යැවෙන තැපැල් භාණ්ඩ සම්බන්ධ සංශෝධිත බදු ප්‍රතිපත්තිය අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න...