යුරෝපා සංගමය

රු. මි 15,000ක යූරියා පොහොර හා කෘෂි උපකරණ කට්ටල ගොවි පවුල් 71000කට

දිස්ත්‍රික්ක 07ක හෙක්ටයාර් භාගයකට අඩුවෙන් කුඹුරු වගාකරන ගොවීන්ට මෙවර යළ කන්නයේ යූරියා පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක මිටියක් නොමිලේ ලබා දීමට...

යුරෝපා සංගමයේ පරිත්‍යාගයක් ලෙස යුරියා මෙට්‍රික් ටොන් 3800ක්

ලෝක අහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය විසින් මෙරට යළ කන්නයේ භාවිත කිරීම සඳහා යුරියා මෙට්‍රික් ටොන් 3800ක් මෙරටට ලබාදී තිබේ. කෘෂිකර්ම...

යුරෝපා සංගමයෙන් ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සදහා යුරෝ මිලියන 04ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සහ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ දැනට ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වයට විසඳුම් ලබාදීම සදහා යුරෝපා සංගමය යුරෝ මිලියන 04ක්(රුපියල්...