දේශපාලන

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්‍රිගේ කාරක සභා නියෝජනය අත්හිටුවයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්රි රහීම් මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා නියෝජනය තාවකාලිකව අත්හිටවීම සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ගෙනෙන...

පළාත් පාලන මැතිවරණයට දුන් නාමයෝජනා අවලංගු කරන්න අනුමැතිය

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා භාරදුන් නාමයෝජනා අවලංගු කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක...

පාර්ලිමේන්තුව හෑල්ලු කිරීමක් ගැන කතෝලික සභාවෙන් ප්‍රකාශයක්

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දැනුම්වත් කිරීම සඳහා එම ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වූවන් යොදා ගැනීමෙන් සිදු වන්නේ,...