විදෙස් පුවත්

2030 වනවිට ගෝලීය පිරිසිදු ජලය සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැපයුමට වඩා 40% ඉහළ යා හැකි

2030 වසර වනවිට ගෝලීය පිරිසිදු ජලයට ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීමට නොහැකි වනු ඇති බවට නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිව තිබෙනවා. 2030 වසර වනවිට...

6වන වරටත් පින්ලන්තය ලෝකයේ සතුටින්ම සිටින රට බවට පත් වේ

ලෝකයේ සතුටින්ම සිටින රට ලෙස පිට පිටම 6වන වරටත් තේරී පත්වීමට පින්ලන්තය සමත්ව තිබෙනවා. ලෝක සතුට පිළිබඳ නවතම වාර්තාවේ මේ...

උතුරු කොරියානු සෙබළුන් ලක්ෂ 8ක පිරිසක් ඇමරිකාව සමඟ යුද්ධයකට සූදානම්

ඇමරිකාව සමඟ යුද්ධයකට සූදානමින්, ලක්ෂ 8ක සෙබළුන් පිරිසක් සීරුවෙන් තබා ඇතැයි උතුරු කොරියානු රජය පවසා තිබේ. මෙම පිරිස අතර සිටින...