විදෙස් පුවත්

ප්‍රථම වතාවට ඕක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයට අලුත් වදන් එක් කිරීම ජනතා ඡන්දයෙන්

සෑම වසරකම ඕක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයට අලුත් වදන් එක් කිරීම සිදුවෙයි. මෙවර අලුත් වදන් එක් කිරීම සිදුවී ඇත්තේ ජනතා ඡන්දයෙනි. ඕක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝෂයට...

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය සඳහා වසර 10ක සහන කාලයක්; ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට වසර 15ක කාල සීමාවක් ලබාදීමටත් පැරිස් සමාජය යෝජනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ණය සඳහා වසර 10ක සහන කාලයක් ලබා දීමටත්, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට වසර 15ක කාල සීමාවක් ලබාදීමටත් පැරිස් සමාජය...

රතු ලැයිස්තුවට එක්කර තිබෙන කැස්පියන් මුහුදු සිංහයින් 700කගේ පමණ සිරුරු කැස්පියන් වෙරළ තීරයට

රුසියාවේ කැස්පියන් වෙරළ තීරයට මුහුදු සිංහයින් 700කගේ පමණ සිරුරු ගොඩ ගසා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාකළා. කැස්පියන් මුහුදේ හමුවන එකම...