ව්‍යාපාරික

කෑලි මිරිස්වලට පාන්පිටි හා වර්ණකාරක කලවම් කර අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක්

කෑලි මිරිස්වලට පාන්පිටි හා වර්ණකාරක කලවම් කරමින් අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක් අම්බලංගොඩ ප්‍රදේශයේදී නීතියේ රැහැනට හසු කර ගැනුණා. කෑලි මිරිස් බෙදා...

විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 13ක බලපත්‍ර අවලංගු කරයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 13ක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ලබාදුන් බලපත්‍රය අවලංගු...

භාණ්ඩ කිහිපයකට පනවා තිබෙන ආනයනය තහනම ලිහිල් කරයි

ඇඟලුම්, ඇඳුම් ආයිත්තම්, ටයිල් සහ පිඟන් භාණ්ඩ, විලවුන්, වායු සමීකරණ, අධිශීතකරණ සහ රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයකට පනවා තිබූ...