Type to search

ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව ධනාත්මක හරයාත්මක කතාවක්; කතාවේ කරුණු ඒ අයුරින්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි - විපක්ෂ නායක
ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය