යුරෝපා සංගමය

සංක්‍රමණික ජාවාරමට එරෙහිව යුරෝපා සංගමය ටියුනීසියාව සමග හවුල් ගිවිසුමකට

යුරෝපා සංගමය ටියුනීසියාවේ ජනාධිපති Kaïs Saïed සමග හවුල් ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. සංක්‍රමණික ජාවාරමට එරෙහිව...

යුරෝපා සංගමයෙන් මෙටා සමාගමට ඇ. ඩො. බි 1.3ක දඩයක්

යුරෝපා සංගමය, මෙටා සමාගමට ඇමෙරිකා ඩොලර් බිලියන 1යි දශම 3ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට නියම කර තිබෙනවා. මෙටා සමාගමට අයත් යුරෝපා...