යුරෝපා සංගමය

යුරෝපා සංගමයෙන් යුරෝ මිලියන 1.5ක මානුෂීය ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව මුහුණ දී සිටින සමාජ-ආර්ථික අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා යුරෝපා සංගමය මානුෂීය ආධාර වශයෙන් යුරෝ මිලියන 1.5ක් ලබා...

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිවාරයෙදී ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමය, ඉන්දීයාව සහ චීනය අදහස් දක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතරය මුහුණදී ඇති ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නයට දේශපාලන විසඳුමක් ලබානොදීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සිය කනස්සල්ල පළකරන බව ජිනීවාහි ඉන්දීය නිත්‍ය...

පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගෙන් යුරෝපා සංගමයට හා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි

මැයි මස 9 වනදා ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම්වලදී පෞද්ගලික බස් රථවලට ගිනි තබා හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමයට හා එක්සත්...