යුරෝපා සංගමය

යුරෝපා සංගමයෙන් ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සදහා යුරෝ මිලියන 04ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සහ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ දැනට ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වයට විසඳුම් ලබාදීම සදහා යුරෝපා සංගමය යුරෝ මිලියන 04ක්(රුපියල්...

යුරෝපා සංගමයෙන් ඉරානයට නව සම්බාධක

ඉරාන බලධාරීන් හා සංවිධාන තිහකට අධික සංඛ්‍යාවකට මෙලෙස නව සම්බාධක පැනවීමට පියවර ගත් බවට යුරෝපා සංගමය නිවේදනය කරයි. එමෙන්ම උද්ඝෝෂකයින්...

යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් 27ක් ගෑස් මිලට පාලන මිලක් ගෙන ඒමට තීරණයක්

බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ ගෑස් මිලට පාලන මිලක් ගෙන ඒමට යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල් තීරණය කර තිබෙනවා. යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල්...