යුරෝපා සංගමය

ඉන්දියාව – යුරෝපා රටවල් 4ක් සමඟ නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමකට

ඉන්දියාව, යුරෝපා සංගමයට අයත් නොවන රටවල් 4ක් සමඟ නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමකට අත්සන් තබා ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. ඉන්දියාව වෙළෙඳ ගිවිසුම...

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන ආදායම මෙවර අ. ඩො. මිලියන 900කින් පහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන ආදායම මෙම වසරේ පළමු මාස 9 තුළ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 900කින් පමණ පහත වැටී ඇති බව...

ජනපතිට නව තානාපතිවරු තිදෙනෙක් අක්තපත්‍ර බාර දෙති

ශ්‍රී ලංකාවට අලුතින් පත්ව පැමිණි තානාපතිවරු තිදෙනෙක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී (24)වැනි දාෟ පෙරවරුවේ සිය අක්තපත්‍ර...