යුරෝපා සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්දයෙන් ඇමෙරිකාවේ සහ යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රකාශ

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට සෑහීමකට පත් විය හැකි දිගු කාලීන ආර්ථික සහ දේශපාලනික විසඳුම් ළඟා කර ගැනීම සඳහා ඉක්මණින් කටයුතු කරන...

හදිසි නීතියට අමෙරිකාව, යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ප්‍රතිචාර දක්වයි

හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට හේතුව මහජනතාවට පැහැදිළි කරණ ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් ඉල්ලීමක්...

යුරෝපා ජනගහනයෙන් 60% – 80%ත්, ඇමෙරිකා ජනගහනයෙන් 50%ක පිරිසකටත් කොවිඩ්-19 ආසාදනය

යුරෝපා සංගමයට අයත් රාජ්‍යයන්හි වෙසෙන ජනගහනයෙන් 60%ත් 80%ත් අතර ප්‍රතිශතයකට මේ වනවිට කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි යුරෝපා කොමිසම පවසයි....