යුරෝපා සංගමය

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් නිදහස්

ලෝක ඉතිහාසයේ නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරමින් මහා බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් වෙන්වීම සම්පූර්ණ කර තිබේ. ඒ අනුව බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා නීති රෙගුලාසිවලින්...

බ්‍රෙක්සිට්: මතභේද නිමාකරමින් බ්‍රිතාන්‍යය හා යුරෝපා සංගමය නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුමකට එළඹෙති

මාස ගණනාවක් පැවති මතභේද අවසානයක් කරා ගෙන යමින් බ්‍රිතාන්‍යය හා යුරෝපා සංගමය පශ්චාත් බ්‍රෙක්සිට් වෙළෙඳ ගිවිසුමකට ළඟාවීමට (දෙසැම්බර් 24) සමත්...

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මර්දනය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එක්ව යුරෝපා සංගමයෙන් යුරෝ මිලියන 02ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් කොවිඩ් 19- මර්දන වැඩපිළිවෙළ සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එක්ව යුරෝපා සංගමය (European Union) විසින් යුරෝ මිලියන 02...