මානව හිමිකම්

ජනපතිගෙන් සර්ව සිංහල මානව හිමිකම් කොමිසමක්

යහපාලන ආණ්ඩුව කාලයේ, ජාතික මානව හිමිකම් ආයතන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී ‘ඒ’ ශ්‍රේණියට උසස්වීමට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමට හැකිවිය....

ලංකාවට එරෙහිව මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ යෝජනාවක්

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ යුද අපරාධ අභ්‍යන්තර විමර්ශන යෝජනාවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවත්වූ නිසා ලබන මාර්තු මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි...

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව 2014දී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරූපය වර්ධනය කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 6.5ක් ලබාදුන් සුබේරිට අමෙරිකාවේදී නඩු

සිදු කරන ලද මූල්‍ය අපරාධ රාශියක් හේතුකොටගෙන ඇමරිකානු ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ඉමාඩ් සුබේරි නැමැත්තකු හට වසර 10ත් 13ත් අතර සිර දඬුවමක්...