මානව හිමිකම්

(VIDEO)ලොහාන් ගැන උඩතලවින්නට ගිහින් අහන්න. එයා ගැන හරියටම කියල දෙයි – මනෝ ගනේෂන්

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රවලදී සිදු වූ සිදුවීම්වලට සම්බන්ධව ඉල්ලා අස් වූ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය...

මුස්ලිම් කවියාගේ පෙත්සමක් විභාග කිරීම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහභාගිත්වයක් නොමැති වීමෙන් කල් දමා තිබේ

කාව්‍ය සංග්‍රහයක් ලියා පලකිරීම නිසා ත්‍රස්ත නීති යොදාගෙන හිරගත කරන ලද මුස්ලිම් කවියකුගේ නිදහස ඇතුළු මූලික අයිතිවාසිකම් තහවුරු කර දෙන...

ලංකාවේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වීම් බරපතළ ලෙස – GSP සහනය අත්හිටුවීමට නව යෝජනාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මානව හිමිකම් ප්‍රතිසංස්කරණ සම්මත කර ගැනීම සහ බලාත්මක කිරීම මෙන්ම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අවලංගු කිරීමට දිගින් දිගටම...