මානව හිමිකම්

මුස්ලිම් කවියාගේ පෙත්සමක් විභාග කිරීම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහභාගිත්වයක් නොමැති වීමෙන් කල් දමා තිබේ

කාව්‍ය සංග්‍රහයක් ලියා පලකිරීම නිසා ත්‍රස්ත නීති යොදාගෙන හිරගත කරන ලද මුස්ලිම් කවියකුගේ නිදහස ඇතුළු මූලික අයිතිවාසිකම් තහවුරු කර දෙන...

ලංකාවේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වීම් බරපතළ ලෙස – GSP සහනය අත්හිටුවීමට නව යෝජනාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මානව හිමිකම් ප්‍රතිසංස්කරණ සම්මත කර ගැනීම සහ බලාත්මක කිරීම මෙන්ම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අවලංගු කිරීමට දිගින් දිගටම...

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට එන යෝජනාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික සම්බාධක පැනවිය හැකිද?

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වන සැසිවාරය මේ දිනවල පැවැත්වෙන අතර නැවතත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක්...