මානව හිමිකම්

ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය මානව හිමිකම් සහ ප්‍රතිසන්ධානය ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා ජාතික සංවාදයකට අවතීරණ විය යුතුයි – එක්සත් ජාතීන්

අතීතයේ සිදු වූ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් නැවත සිදු වීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීම සහ රාජ්‍ය ආයතන තුළ ගැඹුරු...

GSP+, IMF සහ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න – යුරෝපා සංගමයේ තානාපතිවරුන් ජනාධිපති හමුවී දන්වයි

යු‍රෝපා සංගමයට අයත් රටවල තනාපතිවරුන් පිරිසක් (10) දිනයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමු වී තිබේ. එහිදී ඔවුන් GSP+, IMF සහ මානව...

සාමකාමී විරෝධතා පැවැත්වීමේ අයිතිය යටපත් කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ දැඩි අවධානයට – ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හැනා සින්ගර්

ගාලු මුවදොර විරෝධතාකරුවන් විසුරුවා හැරීමට බලය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී...