මානව හිමිකම්

ඊශ්‍රායල හමුදා මානව හිමිකම් කඩ කරලා – ඇමෙරිකාව පවසයි

ඊශ්‍රායල හමුදා මානව හිමිකම් කඩකර ඇති බව ඇමෙරිකාව නිවේදනය කරනවා. පසුගිය ඔක්තෝබර් 7වන දින ඊශ්‍රායලය ගාසා තීරයේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට...

දේශගුණික විපර්යාස තම ජීවිතවලට තර්ජනයක් බව පවසමින් කාන්තාවන් 2000ක පිරිසක් ස්විට්සර්ලන්ත අධිකරණයට

දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ස්විට්සර්ලන්ත රජයේ ප්‍රතිපත්තිය ඔවුන්ගේ ජීවිතයට සහ සෞඛ්‍යයට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කරන බව පවසමින් කාන්තාවන් 2,000කට අධික පිරිසක්...

ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය මානව හිමිකම් සහ ප්‍රතිසන්ධානය ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා ජාතික සංවාදයකට අවතීරණ විය යුතුයි – එක්සත් ජාතීන්

අතීතයේ සිදු වූ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් නැවත සිදු වීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වගවීම සහ රාජ්‍ය ආයතන තුළ ගැඹුරු...