මානව හිමිකම්

සාමකාමී විරෝධතා පැවැත්වීමේ අයිතිය යටපත් කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ දැඩි අවධානයට – ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හැනා සින්ගර්

ගාලු මුවදොර විරෝධතාකරුවන් විසුරුවා හැරීමට බලය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී...

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සැලසුම් කරනවා – පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සහ සංවර්ධන කාර්යාලය(FCDO)

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව බ්‍රිතාන්‍යයේ සිටින විදේශ, පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සහ සංවර්ධන කාර්යාලයේ (FCDO) අමාත්‍ය...

(VIDEO)ලොහාන් ගැන උඩතලවින්නට ගිහින් අහන්න. එයා ගැන හරියටම කියල දෙයි – මනෝ ගනේෂන්

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර පරිශ්‍රවලදී සිදු වූ සිදුවීම්වලට සම්බන්ධව ඉල්ලා අස් වූ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය...