මානව හිමිකම්

GSP+, IMF සහ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න – යුරෝපා සංගමයේ තානාපතිවරුන් ජනාධිපති හමුවී දන්වයි

යු‍රෝපා සංගමයට අයත් රටවල තනාපතිවරුන් පිරිසක් (10) දිනයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමු වී තිබේ. එහිදී ඔවුන් GSP+, IMF සහ මානව...

සාමකාමී විරෝධතා පැවැත්වීමේ අයිතිය යටපත් කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ දැඩි අවධානයට – ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක හැනා සින්ගර්

ගාලු මුවදොර විරෝධතාකරුවන් විසුරුවා හැරීමට බලය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී...

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සැලසුම් කරනවා – පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සහ සංවර්ධන කාර්යාලය(FCDO)

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව බ්‍රිතාන්‍යයේ සිටින විදේශ, පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය සහ සංවර්ධන කාර්යාලයේ (FCDO) අමාත්‍ය...