නාමල් රාජපක්ෂ

භාවිතයෙන් ඉවත් කළ, කැලේට දැමූ ගිලන් රියට පණ දුන්නාම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ උස්සන් යයි

භාවිතයෙන් ඉවත් කළ ගිලන් රථයක් රුපියල් ලක්ෂ 5කට අධික වියදම් දරා අලුත් වැඩියා කළ පසු නැවත සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයෙන්...

තීන්දුවක් නොමැතිව දිගු කලක් හිරේ ඉන්න අයට සාධාරණය ඉටු කරන්න – නාමල් රාජපක්ෂ

තීන්දුවක් නොමැතිව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකරනු ලැබ සිටින තරුණ සැකකරුවන්ගේ ජීවිතවලට යම් සාධාරණයක් ඉටු කරන්නැයි තරුණ හා ක්‍රීඩා...

(VIDEO) මහින්ද සහ ගෝඨාභයට පසු බැසිල්, ඊළගට නාමල්, ඊට පස්සේ නාමල්ගේ පුතා – හේෂා විතානගේ

මහින්දට මේ රට හදන්න බැරි වූ බවත්, දැන් ගෝඨාභයට රට හැදීමට බැරි බව වසරක් යාමට මත්තෙන් ඔප්පු වී ඇති බවත්,...