නාමල් රාජපක්ෂ

හැම තැනම, හැම කමිටුවකටම නාමල් රාජපක්ෂ – කාබනික පොහොර බලකායටත් නාමල් රාජපක්ෂ

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව පසුගිය මැයි 10 වනදා ස්ථාපනය කරන ලද "දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසාර විසඳුම් සහිත හරිත ශ්‍රී ලංකාවක්...

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් නාමල් රාජපක්ෂට ලොකු වැඩක්, කාර්ය සාධක බලකායකුත් පත් කරයි

“ගම සමග පිළිසඳර” වැඩසටහනෙන් රජය අපේක්ෂා කරන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම හා ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවීම සහ පසු...

ලාංකික VIPවරයකුගේ අන්තර්ජාතික ගුවන් සමාගමකට බලපෑම්

සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් ගමනකට පැහැ දෙකකට කලින් සහ අන්තර්ජාතික ගුවන් ගමනකට බැහැ තුනකට කලින් ගුවන් තොටුපලට පැමිණිය යුතු බව අන්තර්ජාතික මගපෙන්වීමක්...