නාමල් රාජපක්ෂ

මහබැංකුව Lanka QR ජනගත කරයි; ලබන වසරේ සිට ඉහළම තාක්ෂණය සහිත ජාතික හැඳුනුම්පතක්

ලෝකයේ තියෙන ඉහළම තාක්ෂණය සහිත ජාතික හැදුනුම්පතක් ලබන වසරේ දී ජනතාවට ලබා දෙන බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මේ...

නාමල් රාජපක්ෂ මෝඩිට භගවත් ගීතාව ප්‍රදානය කරයි

ඉන්දියාවේ කුෂිනගර් හි ජාත්‍යාන්තර ගුවන්තොටුපොළ විවෘත කිරීම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින් ඉන්දියාවට ගොස් සිටින අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා...

කෙන්යාවට ගිය නාමල් රහසේම මාලදිවයිනට ගියේ ඇයි?

කෙන්යාවේ නිල සංචාරයක් සදහා පිටත්ව ගිය නාමල් රාජපක්ෂ ඇමැතිවරයා නැවත ලංකාවට එන අතරවාරයේදී මාලදිවයිනටද ගොස් ඇති බව අනාවරණය වේ. මාලදිවයිනේ...