නාමල් රාජපක්ෂ

සැබෑ ප්‍රශ්නයට විසදුම් සොයනවා ද? නැතිනම් දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයන්ට අනුව හැසිරෙමින් සැබෑ ප්‍රශ්නය මඟ හරිමින් සිටිනවා ද? – නාමල්

හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් තබමින් ජනතාව දුක් විදින නමුත් රටේ පවතින සැබෑ ප්‍රශ්නයට විසදුම් සොයනවා ද...

ආසියානු රග්බි සංගමය ලංකාවේ රග්බි සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි සාමාජිකත්වය නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටවූ බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආසියා රග්බි සංගමය දැනුම් දෙයි. හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය...