විමල් වීරවංශ

ලංකාවේ එකලස් කරන ලද බොලෙරෝ සිටි පිකප් (Bolero City Pik Up) වර්ගයේ මෝටර් රථය වෙළඳපොළට

මෙරට පළමුවරට සියයට 30ක දේශීය අගය එකතු කිරීමක් සහිතව, එකලස් කරන ලද බොලෙරෝ සිටි පිකප් (Bolero City Pik Up) වර්ගයේ...

ලොහාන් රත්තරං බඩු මංකොල්ලයකට ගියා නම් ඒ ඇමතිකමෙනුත් අස්වෙයි – විමල්

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර වල සිද්ධීන්ට අදාළව ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන අමාත්‍ය ධුරයෙන් පමණක් ඉවත් වීම...

රතන හිමිගේ උසිගැන්වීමෙන් ලිපි ලියු විමල්ට-වාසුට-ගම්මන්පිලට ජනපති බැනවදී

රතන හිමිගේ උසිගැන්වීමෙන් ලිපි ලියු විමල්ට-වාසුට-ගම්මන්පිලට ජනපති බැනවදී ! – විකල්ප බලවේගයකට රතන හිමිගෙන් සැලසුම්. රට සති 3කට වසා දමන...