විමල් වීරවංශ

කොස් සහ කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කිරීමේ “කොස් උරුමයක පුනරුදය” ජාතික ව්‍යාපෘතිය ඇරඹේ

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ කොස් සහ කොස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කිරීමේ ‘කොස් උරුමයක පුනරුදය‘ ජාතික ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීය. මෙම ජාතික ව්‍යාපෘතියෙහි සමාරම්භක...

හරිත කාර්මිකකරණය ප්‍රවර්ධනයට කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ UNIDO අතර ගිවිසුමක්

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්මික සංවර්ධන සංවිධානය අතර එකඟතා ගිවිසුමක් කොල්ලුපිටියේ පිහිටි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී (30) අත්සන් තැබීය. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ...

“වාඩිවෙයං හරකා තප්පුලන්න එපා” SF ගෙන් විමල්ට පාර්ලිමේන්තුවේදී දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්

පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය විවාදයට සහබාගී වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ විශ්ලේෂණ කාලයට විමල් වීරවංශ මහතා විසින් බාධා කිරීම නිසා ''...