විමල් වීරවංශ

විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල ඇතුළු ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ 11අයිති ඉතිහාසයේ කුණු බක්කියට – කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත

විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල ඇතුළු ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ 11 නියෝජනය කරන දේශපාලනඥයින් මේ වනවිට අයිති ඉතිහාසයේ කුණු බක්කියට බවත් ඔවුන්ට...

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම තීරණය කරන්නේ ඇමරිකානුවෙක් – උදය ගම්මන්පිළ

ඇමරිකානුවෙක් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරණම තීරණය කරමින් සිටින බව ඇමතිකම අහිමි වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිළ මහතා (04) හෙළි කළේය....

“රු.5000 බැගින් ලබා දීලා රටෙන් එළියට යන විදේශ විනිමය අඩු කරන්න බැහැ” – විමල්

ණය රැගෙන සැපට ජීවත් වූ යුගයක අවසානය සනිටුහන් වී ඇති බවත් මේ මොහොතේ රට තුළ පවතින කේන්ද්‍රීය අභියෝගය වන්නේ විදේශ...