විමල් වීරවංශ

අප සමාජයක් ලෙස වෛද්‍ය සාෆිගෙන් සමාව ගත යුතුය – Dr Najith Indika

පහත දැක්වෙන ලිපිය අද දැකගන්න ලැබුණා. ඒක දැක්කම මුලින්ම හිතට ආවෙ සතුටක්. ඒ, මුලු රටක් එකතුවෙලා මිනිහෙක්ට කරන්න පුලුවන් කැතම...

අපනයනය ඉලක්ක කරගත් කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පෙළක්

කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පෙළක් ජනගත කිරීම සහ නවීනතම තාක්ෂණයෙන් යුත් කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීම කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...

මැණික් අලෙවි කිරීමේ ඇනවුම්, Online ක්‍රමවේදයට සිදුකිරීමේදී වටිනාකම ඇ.ඩො 3000 දක්වා ඉහලට

වටිනාකම ඇ.ඩො 3000 දක්වා වන මැණික් අලෙවි කිරීමේ ඇනවුම්, මාර්ගගත (Online) ක්‍රමවේදයට සිදුකිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රයට කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යාංශයීය...