විමල් වීරවංශ

ජාතික ආදායමෙන් 64%ක් ඉහළම ධනවතුන් 10%ක් භුක්ති විඳිනවා – විමල් වීරවංශ

මෙරට ජාතික ආදායමෙන් සියයට 64ක් ඉහළම ධනවතුන් සියයට 10ක් භුක්ති විඳින බවත් පහළම ස්තරය වන සියයට 50ක පිරිස ජාතික ආදායමෙන්...

“NGO වලට අවශ්‍ය පරිදි පාසල් නිල ඇඳුම වෙනස් කරන්න බැහැ හයිටි රාජ්‍යයත් බිඳ වැටුණේ එහෙමයි – විමල්

එන්.ජී.ඕ. වලට අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම්වලට අනුව ගුරුවරියන්ගේ හෝ පාසල් ළමයින්ගේ නිල ඇඳුම වෙනස් නොකරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු...

ජනපතිගේ ලිපියට ජාතික නිදහස් පෙරමුණෙන් සහ 43වන සේනාංකයෙන් ප්‍රතිචාර

සර්ව පාක්ෂික වැඩපිළිවෙළක් සදහා එක්වන ලෙස සියලු පක්ෂවලට ආරාධනා කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යොමුකළ ලිපියට ජාතික නිදහස් පෙරමුණ සහ...