දෙමළ

ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ කොළණියක් වෙයි! සිංහලට කුඩම්මාගේ සැළකිලි, දෙමළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවතට

මෑත කාලයක සිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ චීන රජයේ සහ චීන භාෂාවේ ආධිපත්‍යය වැඩි වෙමින් පවතී. සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන...

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ සැළසුම් සහගතව නොසලකා හරින දෙමළ සහ මුස්ලිම් නිලධාරීන්

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා ඇති සීමිත තරඟ විභාගය තුළින් තෝරා ගැනීමේදී සුළුතරයන් හිතාමතාම නොසලකා හැර තිබේද? යන...

දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජනයා එක්ව සිංහල ජාතිවාදය පරද්දන්න පුළුවන් – සුමන්දිරන්

දෙමළ හා මුස්ලිම් අය එක්ව නැගී සිටියොත් පමණයි සිංහල ජාතිවාදයට විරුද්ධව මුහුණ දිය හැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුමන්දිරන් ප්‍රකාශ කර...