දෙමළ

හැත්තෑ වසරක දෙමළ මිනිසුන්ගේ ගැටළුව ජනපති ප්‍රතික්ෂේප කළා – පාර්ලිමේන්තුවේ ශ්‍රීදරන් දොස් නගයි

70 වසරකට වැඩි කාලයක් මුල් ඇදී ගිය දෙමළ මිනිසුන්ගේ ජනවාර්ගික ගැටළුව පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා විසින් කිසිදු වචනයක්වත් මෙම පාර්ලිමේන්තුව තුළ කථා...

දෙමළ – මුස්ලිම්, ජනතාව අතර මතභේදයට හේතුව කුමක්ද? සත්‍ය හෙළි කළ වාසුදේව

මහ මැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තුනෙන් දෙකක බලයක් අත්පත් කර ගැනීම සහතිකයි. අපගේ ජයග්‍රහණයට දෙමළ-මුස්ලිම් ප්‍රජාව දායක විය යුතු...