දෙමළ

දෙමළ ජනතාවගේ ව්‍යාපාරය වර්ජනය කළ යුතු බවට මහාචාර්ය සිසිර සිදු කළ මතභේදාත්මක සටහන

ඒකාබද්ධ දෙමළ පක්ෂවල සංවිධානයෙන් උතුරු - නැගෙනහිර පළාත්වල හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් දියත් කර ඇත. හර්තාල් සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මාධ්‍යයක පල කළ ට්විටර්...

ජනපති සහ අගමැතිට දින 3 ක කාලයක් – දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ නායකයින්ගෙන් හදිසි ලිපියක්

දිවිපිදූ දිලීපන් අනුස්මරණය පැවැත්වීමේ මූලික අයිතිය අවධාරණය කරමින් දෙමළ පක්ෂ නායකයින් අත්සන් කරන ලද ලිපියක් ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට යොමු කිරීම...

දෙමළ නියෝජනයක් නැති පුරාවිද්‍යා උරුම බලකාය පත්කරන්නේ අනාගතයේදී සිංහල බෞද්ධකරණය කරන්නද? – චාල්ස්

නැගෙනහිර පළාත් පුරාවිද්‍යාත්මක උරුමය ආරක්ෂා කිරීමේ බලකායෙහි ද්‍රවිඩ නියෝජනයක් නොමැති වීම දෙමළ ජනයාගේ ඉතිහාසය හා සංස්කෘතික අනන්‍යතාවන් විනාශ කර, අනාගතයේ...