හමුදාව

කොරෝනාව පාවිච්චි කරලා ලංකාවේ හමුදාව සිවිල් පරිපාලනය ඩැහැගෙන – ජාතන්තර සත්‍ය හා යුක්තිය පිළීබඳ ව්‍යාපෘතිය

යුද අපරාධ වලට මුහුණ දෙන හමුදා නිලධාරීන්ට සුදු හුණු ගාන්න ලංකාව කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය පාවිච්චි කරන බව ජාත්‍යන්තර සත්‍ය හා...

තම දෑතින් හමුදාව මරා දැමූ කරුණා අම්මාන් පවසයි – යළිත් පුපුරා ගිය මත ගැටුම

කරුණා තම දෑතින්ම සොල්දාදුවන් මරා දැමූ බව පවසා තිබුණා. එහෙත් නීතිය තවමත් ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව ජාතික ජන බලවේගය පක්ෂයේ...

දෙමළ තරුණයින් හමුදාවට බැඳෙන්න ඉදිරිපත් විය යුතුයි – යාපනය, ප්‍රධාන අණ දෙන නිලධාරි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දෙමළ තරුණයින් හමුදාවට බැඳිය යුතු බව යාපනය දිස්ත්‍රික් අණ දෙන නිලධාරී මේජර් ජෙනරාල් සෙනරත් බණ්ඩාර...