හමුදාව

“සැඟව සිට හමුදාව අපට වෙඩි තැබුවා!” – වව්නියාව, සෙට්ටිකුලම් සිදුවීමට සම්බන්ධ තරුණයන්

"අපි හමුදාවට වෙඩි තැබුවේ නැහැ" වව්නියාව,සෙට්ටිකුලම් වෙඩි තැබීමෙන් වින්දිතයන් කියා සිටියේ හමුදාව ඔවුන්ට වෙඩි තැබූ බවයි. මෙම වෙඩි තැබීම සිදුව...

හමුදාව විසින් යාපනයේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට එරෙහිව එක්වන ලෙස කැඳවුම් – බී. ගජදීපන්

ස්කල් දූපතේ සහ මාන්කුම්බාන් ප්‍රදේශවල නාවික කඳවුරු පිහිටුවීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා සියලු දෙනා එක්විය යුතු බව...

රිෂාඩ්ගේ මැදිහත්වීමෙන් එළි පෙහෙළි කරන ලද කල්ලාරු ප්‍රදේශයේ හමුදාව පැල හිටවයි

පසුගිය කාලයේ විනාශ කරන ලද විල්පත්තු සහ කල්ලාරු රක්ෂිත වනාන්තර ප්‍රදේශවල පැල සිටුවීමේ කටයුතුවලට යුධ හමුදාව යොදවා තිබේ. වන්නි බල...