විමල් වීරවංශ

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අත පෙවීමට ඉන්දියාව උත්සාහ: අත පෙවීමෙන් කිසිඳු ඵලක් නැත – අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සහ 19 වන සංශෝධන රටට සාපයක් වී ඇත. මෙම සංශෝධන දෙකටම නව රජය අවසානයක් දැකීමට කටයුතු...

Video: ජනාධිපති විසින් විදේශ ලේකම් තනතුරට පත්කරපු “ජයනාත් කොළඹගේ විදේශ ඔත්තු සේවා සාමාජිකයෙක්” – විමල් වීරවංශ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නව කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 26ක් සඳහා ලේකම්වරු පත්කර ඇති අතර, පත්වීම ලබපු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු අතරට, අද්මිරාල් මහාචාර්ය...

ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික වන උප්පැන්න සහතික මේ නායකත්වය යටතේ මේ රටේ කෙරෙන්නේ නැහ – විමල් (Video)

නිකුත් කිරීමට නියමිත නව උප්පැන්න සහතිකයේ ජනවර්ගය යන ශීර්ෂය ඉවත් කර ඒ වෙනුවට සියලු උප්පැන්න සහතිකවල ශ්‍රි ලාංකික යනුවෙන් පමණක්...