විමල් වීරවංශ

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අත පෙවීමට ඉන්දියාව උත්සාහ: අත පෙවීමෙන් කිසිඳු ඵලක් නැත – අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සහ 19 වන සංශෝධන රටට සාපයක් වී ඇත. මෙම සංශෝධන දෙකටම නව රජය අවසානයක් දැකීමට කටයුතු...

Video: ජනාධිපති විසින් විදේශ ලේකම් තනතුරට පත්කරපු “ජයනාත් කොළඹගේ විදේශ ඔත්තු සේවා සාමාජිකයෙක්” – විමල් වීරවංශ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් නව කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 26ක් සඳහා ලේකම්වරු පත්කර ඇති අතර, පත්වීම ලබපු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු අතරට, අද්මිරාල් මහාචාර්ය...