100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

බල්ටි ගැසූ විමල් වීරවංශ

විමල් වීරවංශ

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ යම් යම් වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් පමණක් අදහස් දක්වා ඇති බව විමල් වීරවංශ ප්‍රකාශ කර තිබේ.

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට පාලක පක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරිපත් කර ඇති විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් පවතින වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව වාර්තාකරුවන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු තවදුරටත් අදහස් දක්වමින්,

ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධ නැත. සමහර මන්ත්‍රීවරුන් පමණක් විරෝධය පළ කර තිබේ. ඔවුන් එහි ඇති ඇතැම් කරුණු සඳහා පමණක් විරුද්ධ වේ.

මේ හැරුණු විට රටේ ජනතාවගේ කැමැත්ත මත බලයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයාට මහජනයා අපේක්ෂා කරන තරමට රට ඉදිරියට ගෙනයාමට බලය තිබිය යුතුයි යන්නෙහි කිසිදු විවාදයක් නොමැත.එය සියල්ලන් විසින්ම පිළිගෙන ඇත.

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සමහර වෙනස්කම් පිළිබඳව පමණක් අදහස් මතු වී ඇත. තවද මෙම සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් තමාට පෞද්ගලිකව කිසිදු ස්ථාවරයක් නොමැති බව ඔහු පවසා සිටියේය.

මේ අතර, රාජපක්ෂවරුන් ගෙදර යැවීමට විමල් වීරවංශ කටයුතු කරන බවත් ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගවලට අකමැති නම් වහාම රජයෙන් ඉවත් විය හැකි බවත් ඔහුට විරුද්ධව දකුණේ විරෝධතා පැන නැගී තිබීම මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුය.

-IBC තමිළ්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *