විදේශ රැකියා

රාජ්‍ය සේවයේ හෝ බහුකාර්ය යෝජනා ක්‍රමයේ සේවකයෙකුට විදේශ රැකියා සඳහා බාධා ඉවත් කිරීමට අවධානය

පුහුණු ශ්‍රමිකයින් විදෙස් රැකියා වෙළෙඳපොළ වෙත යොමු කිරීමේ වැඩසටහනෙහි ප්‍රගතිය සමාලෝචන වැඩසටහනක් (25) පෙරවරුවේ කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රධානත්වයෙන්...

වසරේ මුල් මාස පහ තුල රැකියා සඳහා විදේශ ගත පුද්ගලයන් 105821ක්; 2021 සාපෙක්ෂව 286%කින් ඉහළට

මේ වසරේ මුල් මාස පහ තුල මේ දක්වා ස්වයං මාර්ගයෙන් හා බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන මාර්ගයෙන් විදේශ රැකියා සඳහා පුද්ගලයන්...

විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයයෙන් නව ජංගම යෙදවුමක්

විදේශ රැකියාවන්හි නියුතු ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට ලබාදෙන සේවාවන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින්ය slbfe e connect...