විදේශ රැකියා

රජය වෙත ලැබෙන විදේශ රැකියා ප්‍රමාණයෙන් 25% විශ්‍රාමික රණවිරුවන්ට

විශ්‍රාමික/වෛද්‍ය හේතූන් මත විශ්‍රාම ගැන්වූ හමුදා සාමාජිකයන්ගේ සහ යුද්ධයේදී ජීවිත පරිත්‍යාග කල රණවිරුවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ගේ සුභසාධනය සහ පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධව...

මාස 4ට විදේශ රැකියා සම්බන්ධ පැමිණිලි 1371ක් – විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

2024 වසරේ ගතවූ කාලය මාස 4ක කාලය තුළ විදේශ රැකියා සම්බන්ධ පැමිණිලි 1371ක් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ විශේෂ විමර්ශන අංශය...

නීති විරෝධි ලෙස ඩුබායි යාමට තැත්කළ කාන්තාවන් 6 දෙනෙකු යළි හරවා යවයි

සංචාරක වීසා භාවිතා කරමින් නීති විරෝධි අයුරින් ඩුබායි රාජ්‍යයේ රැකියා සඳහා යාමට තැත්කළ කාන්තාවන් 6 දෙනෙකු යළි හරවා යැවීමට කටුනායක...