විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා ලබා දෙන බව පවසා මුදල් ගරන වංචනිකයින් ගැන දැනුම් දෙන්න අංකයක්

විදේශ රැකියා ලබා දෙන බව පවසා මුදල් ලබා ගැනීම ඇතුළු නීතිවිරෝධි කටයුතුවල නිරතවීමේ චෝදනා මත පුද්ගලයින් 24 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන...

ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට ගෘහ සේවිකාවන් විදේශගත කිරීම නවතී; වැඩිම පිරිසක් විදේශගතවූ වසර ලෙස 2022

ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට ගෘහ සේවිකාවන් විදේශගත කිරීම නතර කරන බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි. ඒ...

විදේශ රැකියා ඒජන්සිවලින් වින්දිතයන්ට රුපියල් 34,174,000 අයකර දීලා

වගකීම පැහැර හැරි විදේශ රැකියා ඒජන්සිවලින් වින්දිතයන්ට රුපියල් කෝටි තුනහමාරකට ආසන්න මුදලක් (34,174,000) මෙම වසරේ ගෙවුණු මාස 11යේදී අයකර දීමට...

You may have missed