විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

දෙසැම්බර් 15වෙන් පසු සියලුම සංචාරක කලාප රාත්‍රී විදුලි කප්පාදුවෙන් නිදහස්

නොරොච්චෝලේ ‘ලක්විජය’ ගල්අඟුරු බලාගාරයේ 3වැනි ජනන යන්ත්‍රය ලබන දෙසැම්බර් 15වන දින ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට නැවත එක් කිරීමට නියමිතව බවත් ඉන්...

ඛනිජ තෙල් පනත බලාත්මක බව නිවේදනය කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගියදා සම්මත වූ 2022 අංක 27 දරන ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන (විශේෂ විධිවිධාන) (සංශෝධන) පනත මේ මස 26වැනිදා සිට බලාත්මක...

ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු අඩු කරන්න නම් ඉන්ධන කෝටාව ලීටර 30ක් කළ යුතුයි – ත්‍රි රෝද රථ සංගම්

ත්‍රි රෝද රථ සදහා ලබාදෙන ඉන්ධන කෝටාව දෙගුණ කළද ත්‍රිරෝද රථ පළමු කිලෝමීටරය සදහා අය කරන ගාස්තුව අඩු කළ නොහැකි...