ලෝක බැංකුව

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට චීනය සහ ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අට පුද්ගල කමිටුවක්

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හා ලෝක බැංකු නියෝජිතයන් කර ඇති දැනුම්දීමට අනුව මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී චීනය සහ ඉන්දියාව සමඟ...

ලිට්‍රෝ ගෑස් ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු රු.කෝටි 2600 ණය මුදලින් රු.කෝටි 650ක් භාණ්ඩාගාරයට ගෙවයි

ගෑස් සැපයුම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ලැබුණු ඩොලර් මිලියන 70ක (රුපියල් කෝටි 2600) ණය මුදලින් රුපියල් කෝටි 650 ක්...

ලෝක බැංකුවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් නවතම වාර්තාව එළියට; මෙරට ආහාර උද්ධමනය 91%ක්

2021 සැප්තැම්බර් මස සිට 2022 වසරේ අගෝස්තු මාසය දක්වා කාලය තුළ ලොව රටවල් 53ක ආහාර සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධයෙන් නවතම වාර්තාවක් ලෝක...