ලෝක බැංකුව

මියන්මාරයේ දරිද්‍රතාව ඉහළට – ලෝක බැංකුව

මියන්මාරයේ දරිද්‍රතාව තවදුරටත් ඉහළ ගොස් ඇති බව ලෝක බැංකුව නිවේදනය කරනවා. මියන්මාරයේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ ඉහළ යාමක් දක්නට නොලැබෙන බවයි...

IMF හා ලෝක බැංකුවේ “Spring Meetings” තුළින් ශ්‍රී ලංකාව තම මීළඟ ණය වාරිකය අපේක්ෂා කරයි

2024 අප්‍රේල් 15 වැනි දින පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ හා ලෝක බැංකුවේ “Spring Meetings” සඳහා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ...

ලංකාවේ මූල්‍ය අංශයේ සුර­ක්ෂි­තතා ජාලය ශක්ති­මත් කිරීමේ ව්‍යාපෘ­තිය සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලි­යන 150ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශයේ සුර­ක්ෂි­තතා ජාලය ශක්ති­මත් කිරීමේ ව්‍යාපෘ­තිය සඳහා ලෝක බැංකුවේ ජාත්‍ය­න්තර සංව­ර්ධන සංග­ම­යෙන් එක්සත් ජන­පද ඩොලර් කෝටි 15ක්...