මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම

විදුලි ගාස්තු අඩු කරන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

දැනට පවතින විදුලි ගාස්තු අඩු කරන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ...

අපොස උසස් පෙළ විභාගය කල්දමන්නැයි ඉල්ලා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

ලබන ජනවාරි මස 04 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත අපොස උසස් පෙළ විභාගය තවදුරටත් කල් දැමීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිසුන්...

ETF සහ EPF ණය කැපීමට එරෙහි FR පෙත්සම ගැන අධිකරණ නියෝගයක්

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාර අරමුදල විසින් ණය වශයෙන් රජයට ලබාදී තිබෙන මුදල් කපාහැරීම...