මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම

ජනාධිපතිවරණයට එරෙහි පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම නිෂ්ප්‍රභා කෙරේ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19වන සංශෝධනය විධිමත්ව සම්මත කර නොමැති නිසා එය ජනමත විචාරණයකින් අනුමත වන තුරු ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත්...

මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

මන්නාරම සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතියට එරෙහිව මන්නාරම රදගුරු හිමිවරුන් සහ පරිසරවේදීන් විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පසුගිය අඟහරුවාදා දින (11) මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු...

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට අවසර

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් පිරිසක් විසින් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 09ක් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය බදාදා දින (13) අවසර ලබා දුනි....