මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම

පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

මාර්තු 9 වනදා පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වූ බවට තීන්දු කරන්නැයි ඉල්ලා, ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී...

අනුරුද්ධ බණ්ඩාරගේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට ගන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අවසර

තමන් නීතියට පටහැනිව අත් අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ගැනීමෙන් තම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇතැයි සඳහන් කරමින් ඊට වන්දි වශයෙන්...

පළාත් පාලන ඡන්දය බාධාවකින් තොරව පවත්වන ලෙස නියෝගයක් ඉල්ලා පෙත්සමක් – මුජිබුර් රහුමාන්

පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම බාධාවකින් තොරව පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිසම ඇතුළු වගඋත්තරකරුවන්ට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික...