මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම

ඉන්දීය ණය පහසුකමින් යකඩ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් එකට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නිතීඥ සංගමය

අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා ලබා දී තිබූ ඉන්දීය ණය පහසුකමින් යකඩ ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍යය වහා කරුණු පැහැදිලි...

ස්ථිර මාර්ග බාධක ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

කොළඹ නගරයේ ඉදිකොට තිබෙන ස්ථිර මාර්ග බාධක ඉවත් කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන්ට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම්...

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මෝසමක්

තමන් ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සළකා බැලීම සදහා විනිසුරුවරුන් පස්දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් යුත් පූර්ණ විනිසුරු මණ්ඩලයක් නම්...