මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනයට එරෙහිව මහා ශිෂ්‍ය සංගමයෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය තුල මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින දැඩි අනීතික පරිපාලනයට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් අභියාචනාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. රුහුණ...

මුතුරාජවෙල ගැසට්ටුව ක්‍රියාත්මක කිරීම අප්‍රේල් දක්වා කල් දමයි

මුතුරාජවෙල තෙත් බිම පරිසර සංවේදී කලාපයක් ලෙස නම්කර ”රැම්සා” තෙත්බිමක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට අදාළව ඉකුත් ඔක්තෝබර් 07 වනදා නිකුත් කළ...

යුගදනවි ගිවිසුමට අදාළව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට නීතිපති පූර්ණ විනිසුරු මඩුල්ලක්

කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරය හිමි සමාගමේ රජය සතු කොටස්වලින් සියයට 40 ක් අමෙරිකානු සමාගමක් වෙත පැවරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණය...