දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

කොවිඩ් නිසා රජයට කෝටි එක්ලක්ෂ හැට දහසක ආදායමක් අහිමි වෙලා – බැසිල් රාජපක්ෂ

කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා රජයට ලැබිය යුතු රුපියල් කෝටි එක් ලක්ෂ හැට දහසක පමණ ආදායමක් අහිමිවී ඇතැයි මුදල් අමාත්‍ය බැසිල්...

රජයේ අවභාවිතා, වැරදි ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් වාර්ෂිකව ඉතා විශාල මුදලක් රටට අහිමිවනවා – තිස්ස විතාරණ

රජයේ ආයතනවල අවභාවිතා හේතුවෙන් රජයට මෙන්ම රටට වාර්ෂිකව ඉතා විශාල මුදලක් අහිමිව යන බව රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති...

දෙතුන් දෙනෙක්ගේ විදෙස් ගිණුම්වල ඇති ඩොලර් කෝටි ගාණක් බදු සහන යටතේ ගේන්න හදනවා – හර්ෂ

මෙතක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හෙළිදරව් නොකරන ලද ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ දෙස් විදෙස් මුදල් 1%ක ගාස්තුවක් පමණක් යටතේ කිසිදු විමර්ශනයකින් තොරව ආයෝජන...