දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

දෙතුන් දෙනෙක්ගේ විදෙස් ගිණුම්වල ඇති ඩොලර් කෝටි ගාණක් බදු සහන යටතේ ගේන්න හදනවා – හර්ෂ

මෙතක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට හෙළිදරව් නොකරන ලද ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ දෙස් විදෙස් මුදල් 1%ක ගාස්තුවක් පමණක් යටතේ කිසිදු විමර්ශනයකින් තොරව ආයෝජන...

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට කෝටි 14,453කට අධික මුදලක් බදු ගෙවා නෑ

ආයතන හා පුද්ගලයන් දෙසීයකට වැඩි පිරිසක් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් කෝටි දාහතර දහස් හාරසියපනස් තුනකට අධික මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර...