උසස් පෙළ විභාගය

2020 උසස් පෙළ දක්ෂයෝ ටික මෙන්න – සිසුන් ලක්ෂ 2ක් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම්

2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවති අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල 04වන දින නිකුත් කෙරිණි. 2020 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසු...

උසස් පෙළ විභාගශාලා පරීක්ෂකවරියට සහ ඇයගේ සැමියාටත් කොරෝනා – සිසුන්ට PCR පරීක්ෂණ

උසස් පෙළ විභාගය පැවති ගම්පහ නගරයේ පාසලක විභාගශාලා පරීක්ෂකවරියක් සහ ඇයගේ සැමියා කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් බවට පී.සී.ආර්. පරීක්ෂාවේදී තහවුරුවී ඇතැයි...

(video) නිරෝධායනය වන දරුවෝ විභාග ශාලාවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා – ලංකා ගුරු සංගමය

කොරෝනා වසංගතයත් සමග උසස් පෙළ විභාගයට අදාළව මතුව ඇති ප්‍රායෝගික ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව ලංකා ගුරු සංගමය (17) දින කරුණු පැහැදිලි...