උසස් පෙළ විභාගය

2022 උසස් පෙළ දෙසැම්බර් මාසයේ; 2021 විභාගයේ ප්‍රථිඵල මෙම මාසය අවසන් වීමට පෙර – අධ්‍යාපන ඇමැති

උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මුල සතියේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව අධ්‍යාපන ඇමැති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී (09) පැවැසීය. එමෙන්ම...

2021 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අගොස්තුවේ; මෙම වසරේ උසස් පෙළ විභාගය මසකින් කල් යයි – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

2021 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අගොස්තු මස 15වන දින නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි. ජූලි...

(VIDEO) “විෂය නිර්දේශයන් ආවරණය නොකර උසස් පෙළ විභාගය පවත්වන්න එපා” – පූජ්‍ය නාගස්තැන්නේ අරුණ හිමි

නියමිත පරිදි විෂය නිර්දේශයන් ආවරණය නොකර උසස් පෙළ විභාගය පවත්වන්න එපා යැයි පාසල් සුරැකීමේ ජනතා ව්‍යාපාරයේ ලේකම් පූජ්‍ය නාගස්තැන්නේ අරුණ...