ආධාර

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අ. ඩොලර් මිලියන 2ක් පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණයක්

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා මෙරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ආධාර කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක් පරිත්‍යාග...

වත්තල ප්‍රදේශයේ ගං වතුරෙන් පීඩිතයන්ට Muslim World League සංවිධානයෙන් ආධාර

වත්තල ප්‍රදේශයේ වර්ෂාව නිසා ගංවතුරෙන් පීඩිත ජනයා සඳහා Muslim World League සංවිධාන වෙතින් එම ප්‍රදේශයේ පවුලකට රුපියල් 10,000 බැගින් කොට්ටා...

මගේ නම යොදාගනිමින් කොරෝනාවට ආධාර එකතු කරන අයට රැවටෙන්න එපා – විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

ඇතැම් පුද්ගලයින් සහ කණ්ඩායම් මේ වසංගත අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරියගේ නම භාවිතා කර ව්‍යාජ පුවත් මවමින් රෝහල්වලට අවශ්‍ය උපකරණ යැයි සඳහන් කළ...