අනුර දිසානායක

(VEDIO) “ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැන්වත් දෝලාවෙන් බැහැලා අනෙකාට ඇහුම්කන් දෙන්න”- අනුර දිසානායක

තෙතමනයක් නැති, සහකම්පනයක් නැති, අනෙකා ගැන හැඟීමක් නැති වියළි මිනිසුන්ට රටක් පාලනය කරන්න බැරි බව පෙන්නුම් කරමින් ඇති බැවින් ගෝටාබය...

සීනි වංචාවට අදාල ආන්දෝලනාත්මක ශත 25 සීනී බද්ද තවත් මාස 06ට දීර්ග කරයි

පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මස 13 දින මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් සීනි ආනයනයේදී ගෙවිය යුතු, එතෙක් පැවති කිලෝවකට රුපියල් 50ක්...

දේශප්‍රේමී ආණ්ඩුවක් කිව්වට සියලු දේ සිදුවන්නේ ඉන්දියාවේ අවශ්‍යතාවය මත – අනුර දිසානායක

වත්මන් ආණ්ඩුව සිංහල බෞද්ධ බහුතර ඡන්දයෙන් බලයට පත් වූ දේශප්‍රේමී ආණ්ඩුවක් ලෙස හැඳින්වුවද සියලු දේ සිදුවන්නේ ඉන්දියාවේ හෝ ජිනීවාවල හෝ...