අනුර දිසානායක

ජනතාව සහ පාර්ලිමේන්තු සභාව අතර විශාල ප්‍රතිවිරෝධයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා – අනුර දිසානායක

මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට යම් ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන කඳවුරක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ඒ කඳවුරත් එක්ක මතවාදී ක්‍රියාකාරීත්වයක් අවශ්‍ය බව ජාතික ජන බලවේගයේ...

“ඔබටත් මටත් අග්‍රාමාත්‍ය ධුර පුටුවේ වාඩිවීම සඳහා ජනවරමක් නැ”- අනුරගෙන් රනිල්ට සැර ප්‍රකාශයක්

"මම අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය බාර ගත්තත්, රනිල් වික්‍රමසිංහ වන ඔබ අගමැති ධුරය බාරගෙන හිටියත් ඔබටත් මටත් එම පුටුවේ වාඩි වීම සඳහා...

නව ජනාධිපති ලේකම් ගාමිණී සෙනරත්; නව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස ඩී.එම්. අනුර දිසානායක පත්වීම් ලබයි

හිටපු ජනපති ලේකම් පීබී ජයසුන්දර මහතා ඉවත්වීමෙන් ඇතිවූ ප්‍රරප්පාඩුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන ගාමිණී සෙනරත් මහතා...