අනුර දිසානායක

ජවිපෙ ආණ්ඩුව දණ ගැස්සූවා – දිවයින

යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් විකිණීමට අදාලව ඇමරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගම සමග ආණ්ඩුව හොර රහසේ අත්සන් කළ ගිවිසුම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක...

කැබිනට් පත්‍රිකාවක්වත් නැතිව කෙරවලපිටිය බලාගාරය ඇමරිකානු සමාගමකට විකිණීම වහාම නවත්වන්න – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

පසුගිය සඳුදා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලයට අවසන් මොහොතේ හෝ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් නොකර කෙරවලපිටිය යුගදනවි එල්එන්ජී බලාගාරය ඇමරිකානු...