ශ්‍රී ලංකාව, රුබෙල්ලා සහ සරම්ප රෝග තුරන් කළ කලාපයේ පළමු රට බවට පත් වේ

rubella and measles.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිවේදනයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින රුබෙල්ලා හා සරම්ප රෝග තුරන් කළ කලාපයේ පළමු රටවල් දෙක බවට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

2023 වසරට පෙර මෙම රෝග දෙක තුරන් කිරීමට ඉලක්ක ගත කර තිබිණි. අග්නිදිග ආසියානු කලාපයේ, ඉලක්ක ගත කර තිබූ දිනට පෙර රෝග දෙකම තුරන් කර ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

” මෙය ළමයින් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රයත්නයේ ඉතා වැදගත් පියවරක් ” යැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අග්නිදිග ආසියානු කලාපය භාර අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය පූනම් කේත්‍රපාල් සිං මහතා පැවසූ අතර ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට සහ මාලදිවයිනට සුභ පැතුවේ ය.

වසර තුනකට රුබෙල්ලා නැතහොත් සරම්ප රෝගීන් එක් අයෙකුවත් වාර්තා නොවූයේ නම් එම රට එම රෝග දෙකම තුරන් කළ රට ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත.

මාලදිවයිනේ පසුගිය 2009 වර්ෂයේ දී අවසන් වරට සරම්ප රෝගියෙකු වාර්තා වූ අතර 2015 වසරේ දී අවසන් වරට රුබෙල්ලා රෝගියෙකු වාර්තා වී තිබුණි.මේ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ අවසන් වරට සරම්ප රෝගියෙකු වාර්තා වූයේ 2016 වර්ෂයේ දී වන අතර අවසාන වරට රුබෙල්ලා රෝගියෙකු වාර්තා වූයේ 2017 වර්ෂයේ මාර්තු මාසයේ දී බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය දන්වා තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *